Hledáček
Rychlý kontakt

Frostik spol.sr.o.
IČO: 03384209
DIČ: CZ03384209

Kontakt: Michaela Dlouhá
                   226 633 841
                  
774 455 447
e-mail:  m.dlouha@frostik.cz
 

 

 

kvalita služeb
27 let zkusenosti
pozitivni recenze

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.frostik.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://www.frostik.cz/ je:

Frostik spol.sr.o.
Trojická 1910/7    
128 00 Praha 2    
Plátce DPH           
IČO: 03384209      
DIČ: CZ03384209
Spisová značka: C 230853 vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu: 9. září 2014

Korespondenční adresa:
Frostik spol.sr.o.
Jungmannova 664
413 01 Roudnice nad Labem            


Tel: 226 633 841 
m.dlouha@frostik.cz

II. Uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.frostik.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné,) uvedené v objednávce.

Prodávající vydává k dodávce daňový doklad bez originálního podpisu a razítka - pokud jej kupující vyžaduje uvede to ve sdělení objednávky. Jakékoliv dodatečné úpravy a doplnění dokladů jsou zpoplatněny administračním poplatkem 100,-Kč.  Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a na uhrazení nákladů na zaslání nevyzvednutého zboží ve smluvní výši 200,-Kč. 

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky
Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, kdy poštovné a balné hradí příjemce, dle aktuálních nákladů.  Po předchozí dohodě je možno zboží vyzvednout osobně na adrese Jungmannova 664, 41301 Roudnice nad Labem.
Pokud je objednané zboží větších rozměrů nebo váhy je zasíláno přepravní službou za konkrétní cenu účtovanou touto přepravní firmou.
Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno do týdne po obdržení objednávky.
Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte - platba předem přes Pay-Pal je vyžadována.

IV. Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.frostik.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Montáž nových zařízení na místě u zákazníka 
Zařízení objednané s montáží je vždy montováno co nejjednoduším způsobem dle cenové nabídky. Konkrétní způsob umístění jednotek a jednotlivých prvků určuje v rámci cenové nabídky klient přímo při montáži - pokud je to technicky možné. O konečném provedení z technického hlediska rozhoduje vždy technik dodavatele. Záruka se vztahuje na funkčnost zařízení. Reklamace designu není reklamací neboť klient má možnost toto ovlivnit při samotné montáži.

VI. Garanční servis
Zákazník je povinnen na své náklady si nechat provádět na dodaném finálním výrobku garanční servis předepsaný výrobcem jednotlivých zařízení dodavatelem autorizovaným technikem. V opačném případě záruka zaniká dnem kdy měl být servis proveden.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
výrazným způsobem se změnila cena zboží.
V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. POZOR v e-shopu jsou uvedeny ceny bez DPH a o tuto položku se automaticky navyšují bez výše uvedeného informování.

IX. Závěrečná ustanovení
Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád
Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.frostik.cz/ reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: j.pokorny@frostik.cz
Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění:

V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

Záruka na náhradní díly které nejsou samostatně funkčním celkem je poskytována v délce 6 měsíců a díl musí být vyměněn (namontován - zprovozněn) odborným pracovníkem vyučeným v oboru chladící a klimatizační techniky.

  • Přidat odkaz na:
  • facebook.com