logo frostik s.r.o.

Chlazení - Klimatizace - Tepelná čerpadla

Frostik provádí servis, montáž a opravy klimatizací pro domácnosti i firmy. Praha, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Ústí nad Labem, Lovosice, Neratovice, Kralupy nad Labem a okolí.

Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III

V Evropě, v našem mírném klimatu, který se, pravda, stává rok od roku méně mírným a více teplým, o čemž svědčí čím dál teplejší léta a rovněž teplé zimy, si na úmorná horka, kterým jsme za posledních pár let nepřivykli. Ale co teprve lidé z kontinentu, kde se obecně vyšší teploty předpokládají? V Africe to s horkem a následným bojem s ním za pomoci zavlažování, ovlažování, chlazení a klimatizování, nikdy neměli a ani dnes nemají jednoduché. Přesto první pokus o sestrojení jakési klimatizace náleží právě na tento světadíl.

Pokud se v oblasti historie klimatizace nemůžeme vytasit s jasným důkazem, který by tento chladicí systém, nebo alespoň první nápad v té úplně nejjednodušší podobě situoval do doby deseti tisíců let před naším letopočtem, můžeme mluvit o prvním konceptu, který nejvíce připomínal klimatizaci, z antického Egypta.

Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III

Do oken svých domů a paláců naši egyptští předci zavěšovali rákos, který namáčeli do vody. Když přes něj dovnitř interiéru zavanul vítr, dostávala se do vnitřku chatrče (v případě chudší vrstvy obyvatelstva) nebo do kamenných domů a paláců (v případě vládnoucí vrstvy) chladný vzduch, který ihned snížil teplotu v pokoji. A když vítr nezafoukal a nepohnulo se ani jedno stéblo trávy nebo papyru, odpařovala se voda z rákosových rolet vlivem horka, čímž rovněž docházelo k jakémusi klimatizování domu. Tento proces nebyl jen zárukou ochlazení, což je jedna ze základních funkcí klimatizace, ale přispěl také ke zvlhčení vzduchu, což bylo v suchém žáru pouštní krajiny, v oblastech mimo deltu Nilu, dost příhodné.

 

Ani ve starém Římě na tom, co se týká horka, nebyli o moc lépe. Antické město, i když vystavěné z kamene, v létě, mnoho útěchy těm, kdo by si snad představovali moderní klimatizaci v akci, aby byla iluze cestování v čase dokonalá, neposkytnulo. Římané se s horkem vypořádávali po svém. A hlavní roli v systému jejich klimatizace hrála voda. Akvadukty, cisterny s vodou a vodní věže sloužily k ochlazení města rozpáleného sluncem a nedostatkem vánku od moře.

zahlavi
logo frostik s.r.o.
Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III
zahlavi
logo frostik s.r.o.
Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III
zahlavi
logo frostik s.r.o.
Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III
zahlavi
logo frostik s.r.o.
Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III
zahlavi
Jak na horko, primitivní klimatizace v minulosti III
zahlavi
logo frostik s.r.o.
zahlavi